FANDOM


"Třetí říše dávno padla, ale mé odhodlání ovládnout černou magii klenotů nikdy! Hitlerovi už neposlouží, ale nám ano!"
―Verner[src]
Major Verner byl původně major nacistického gestapa a jeden z vrcholných představitelů spolku Thule, organizace, která pro Adolfa Hitlera sháněla mýtické artefakty a čarovné předměty, s jejichž pomocí chtěl ovládnout svět.

V listopadu roku 1941, po smrti Heydricha, byl pověřen ovládnutím černé magie, skryté v české Svatováclavské koruně.

V březnu roku 1942 stál společně s profesorem Saasem u experimentu s černou magií, který byl prováděn na zajatém Pérákovi. Pérák, nově již odolný vůči magii, ovšem utekl.

O pár měsíců později ho však Verner opět našel a donutil spolupracovat. Pro Hitlera totiž hledal ostatky kněžny Libuše, k čemuž potřeboval i Pérákovu pomoc.

V roce 2016 coby vůdce Tajného magistrátu zosnoval plán, během něhož byla z korunovačních klenotů vydestilována černá magie. Poté, co se mu uvolněnou sílu nepodařilo ovládnout a ta nedopatřením přešla do Terezy, skončil ve vězení. Odtud byl později vysvobozen Faustem a Komplexem, aby jim pomohl sestrojit bránu do pekla. Později jimi byl zrazen a zabit.

 Životopis Editovat

VztahyEditovat

Spojenci Editovat

Nepřátelé Editovat

Výskyt Editovat

Dechberoucí Zázrak

Pérák: Oko budoucnosti